Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Ατμομηχανή για την απασχόληση

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Ατμομηχανή για την απασχόληση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ατμομηχανή για την απασχόληση στην Ελλάδα, απορροφώντας το 90% των θέσεων εργασίας που επιδοτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, μέσα στο 2023, μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων της, βρήκαν δουλειά πάνω από 50.000 άνεργοι. Από αυτούς, οι 3.500 επιδοτήθηκαν για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, ενώ οι υπόλοιποι 38.622 μπήκαν σε πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας. Από τις 38.622 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, οι 34.801 (το 90%) απορροφήθηκαν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτές αποτελούν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς, γεγονός που τους επιτρέπει να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις οικονομικές δυσκολίες. Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για νέους και γυναίκες.

Ατμομηχανή για την απασχόληση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Απορρόφησαν το 90% των επιδοτούμενων θέσεων το 2023

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.